#
novosti & blog

Futurama

Naše znanje za vaš uspjeh
Blog

Različite dobne skupine i generacije drugačije pristupaju društvenim mrežama te ih koriste shodno svojim potrebama. Uzimajući u obzir podatak koji nam govori kako više od 80 % pripadnika svake generacije svakodnevno koristi društvene mreže, možemo pretpostaviti kako nam one predstavljaju i plodno tlo za oglašavanje i marketing. No marketinške je aktivnosti potrebno detaljno skrojiti po mjeri svake pojedine skupine.

Prikaži više
Povežite se sa svojim kupcima
Kontaktirajte nas